poniedziałek, 6 lutego 2023 r.

imieniny: Amandy, Bogdana, Doroty

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy

Zakres prac obejmuje:

 1. Wycinkę kolidującej zieleni;
 2. Budowę chodników
 3. Demontaż nawierzchni kolejowej w ciągu pasa drogowego ul. Długiej;
 4. Wykonanie remontu nawierzchni Budowę zatok autobusowych;
 5. Budowę zatoki autobusowej z możliwością zawracania w miejscowości Rybska Karczma;
 6. Poprawę geometrii drogi wraz z budową poboczy kruszywowych;
 7. Budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 8. Wykonanie oświetlenia projektowanego chodnika na całej długości inwestycji wraz z doświetleniem przejść dla pieszych;
 9. Budowę kanalizacji deszczowej
 10. Wykonanie rowów przydrożnych i oczyszczenie istniejących;
 11. Usunięcie kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącymi sieciami;
 12. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
 13. Wykonaniu kanału technologicznego.

 

Przewidywany termin realizacji: grudzień 2021 r. – czerwiec 2022 r.

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online