czwartek, 29 września 2022 r.

imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Remont drogi powiatowej nr 1400G Reda-Gniewowo

Remont drogi powiatowej nr 1400G Reda-Gniewowo

Zakres prac obejmuje:

  • rozbiórkę istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego i na początku opracowania nawierzchni bitumicznej,
  • usunięcie w-wy nasypów niebudowlanych, niekontrolowanych,
  • usunięcie w-wy humusu ze skarp,
  • uzupełnienie podłoża gruntem niewysadzinowym ok>8m/dobę,
  • wycinkę kolidujących krzewów,
  • wykonanie nasypów o pochyleniu 1:1,5,
  • wykonanie wykopów o pochyleniu 1:1,
  • budowę nawierzchni z płyt ażurowych typu YOMB,
  • wykonanie oznakowania
  • przebudowę oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej

 

Przewidywany termin realizacji: kwiecień – wrzesień 2022 r.