środa, 17 lipca 2019 r.

imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny

17°

Gmina Choczewo

Powierzchnia: 183,2 km2
Liczba ludności: 5 557
Sołectwa: Borkowo Lęborskie, Choczewko, Choczewo, Ciekocino, Gościęcino, Jackowo, Kierzkowo, Kopalino, Łętowo, Sasino, Słajkowo, Słajszewo, Starbienino, Zwartówko

Urząd Gminy Choczewo

ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo
tel. 58 572 39 40
sekretariat@choczewo.com.pl
www.choczewo.com.pl

Władze:

Wójt Gminy – Wiesław Gębka
Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy – Krzysztof Kochan
Skarbnik – Alicja Kobiella

Radni Gminy:

Przewodniczący Rady - Krzysztof Łasiński
Wiceprzewodniczący Rady - Andrzej Małkowski
Rada: Mateusz Cupryniak, Jerzy Detlaff, Franciszek Fleming, Sabina Fleming, Rafał Kowalski, Grzegorz Kozłowski, Sylwia Kropidłowska, Teresa Lademan, Bronisław Nowak, Zbigniew Sarzyński, Zbigniew Szafoni, Krzysztof Waloch, Michał Zielaskiewicz.

Jednostki organizacyjne Gminy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie
Kierownik – Danuta Karmazy
ul. Kusocińskiego 5
84-210 Choczewo
tel. 58 572 39 39

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie
Dyrektor – Mirosław Rogaczewski
ul. Pierwszych Osadników 21
84-210 Choczewo
tel. 58 676 32 12

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choczewie
Dyrektor – Andrzej Soboń
ul. Szkolna 2
84-210 Choczewo
tel. 58 572 39 14

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciekocinie
Dyrektor - Róża Majchrzak
Ciekocino 11
84-210 Choczewo
tel. 58 572 44 11

Gminna Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Choczewie
Kierownik – Beata Żuk
ul. Kusocińskiego 5
84-210 Choczewo
tel. 58 676 31 08

Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie
Kierownik – Elżbieta Wojciechowska
ul. Pierwszych Osadników 39
84-210 Choczewo
tel. 58 676 32 22