środa, 17 lipca 2019 r.

imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny

17°

Gmina Luzino

Powierzchnia: 111,9 km2<
Liczba ludności: 15 337
Sołectwa: Barłomino, Dąbrówka, Kębłowo, Kochanowo, Luzino, Milwino, Robakowo, Sychowo, Tępcz, Wyszecino, Zelewo, Zielnowo.

Urząd Gminy Luzino

ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino
tel. 58 678 20 68
sekretariat@luzino.pl
www.luzino.eu

Władze:

Wójt Gminy – Jarosław Wejer
Zastępca Wójta/Sekretarz – Marzena Meyer
Skarbnik – Krystyna Skowrońska

Radni Gminy:

Przewodniczący Rady - Bartłomiej Formela

Wiceprzewodniczący Rady - Stanisław Engelbrecht

Rada: Stanisław Cejrowski, Ryszard Groth, Zdzisław Koszałka, Ryszard Kryża, Michał Kummer, Dorota Labudda, Małgorzata Licau, Patryk Miotke, Sylwester Piątek, Dariusz Richert, Edmund Słowi, Katarzyna Szczepaniak, Wiesław Trepczyk

Jednostki organizacyjne Gminy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie
Kierownik – Ewa Walczak
ul. Młyńska 7
84-242 Luzino
tel. 58 678 20 68

Gimnazjum Publiczne im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie
Dyrektor – Kazimierz Bistroń
ul. Mickiewicza 22
84-242 Luzino
tel. 58 678 27 09

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Barłominie
Dyrektor – Halina Szlaga
Barłomino, ul. Szkolna 3
84-242 Luzino
tel. 58 678 20 95

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie
P.o. Dyrektora – Krystyna Potrykus
ul. Ofiar Stutthofu 14
84-242 Luzino
tel. 58 678 05 52

Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
Dyrektor – Dariusz Rompca
ul. Szkolna 13
84-242 Luzino
tel. 58 678 20 14

Szkoła Podstawowa w Wyszecinie
Dyrektor – Barbara Hojan
Wyszecino, ul. Szkolna 2
84-242 Luzino
tel. 58 678 00 01

Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie
Dyrektor – Maria Krośnicka
ul. Ofiar Stutthofu 56
84-242 Luzino
tel. 58 678 20 86

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie
Dyrektor – Teresa Koszałka
Kębłowo, ul. Wiejska 54
84-242 Luzino
tel. 58 678 20 24

Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie
Dyrektor – Barbara Nikonowicz
ul. J. Wilczka 4
84-242 Luzino
tel. 58 678 20 68

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie
Dyrektor – Piotr Klecha
ul. Mickiewicza 22
84-242 Luzino
tel. 58 678 05 54

Szkoła Podstawowa im. Płk. Stanisława Dąbka w Sychowie
Dyrektor – Władysława Joskowska
Sychowo, ul. Szkolna 4
84-242 Luzino
tel. 58 678 20 83

Żłobek ,,Tuptusie''
Dyrektor – Joanna Walasek
ul. Machalewskiego 17
84-242 Luzino
tel. 58 736 11 07