środa, 30 listopada 2022 r.

imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PROJEKT POWIATU WEJHEROWSKIEGO NR RPPM.03.03.01-22-0005/16-00

PROJEKT POWIATU WEJHEROWSKIEGO  NR RPPM.03.03.01-22-0005/16-00

PROJEKT POWIATU WEJHEROWSKIEGO

NR RPPM.03.03.01-22-0005/16-00

 

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy

 

PROGRAM OPERACYJNY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA

3. Edukacja

DZIAŁANIE

3.3. Edukacja zawodowa

PODDZIAŁANIE

3.3.1. Jakość edukacji zawodowej

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP

OKRES REALIZACJI

1.09.2016 – 31.12.2020

WARTOŚĆ PROJEKTU

8.952.350,00 zł

WARTOŚC DOFINANSOWANIA

8.057.115,00 zł