wtorek, 26 września 2023 r.

imieniny:Cypriana, Justyny, Łucji

19°

Wizyta studyjna Komisji monitorującej

Wizyta studyjna Komisji monitorującej

      Dnia 2 marca 2018 roku odbyła się wizyta studyjna monitorująca w siedzibie beneficjenta stanu realizacji projektu w ramach przedsięwzięcia strategicznego: Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej subregionalnych i regionalnego rynków pracy. Wizytę przeprowadziła Komisja powołana przez Kierownika Regionalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie” w celu przeglądu stanu realizacji i efektywności działań realizowanych przez Powiat Wejherowski w ramach Poddziałania 3.3.1. pod kątem ich zgodności z przyjętym zakresem przedsięwzięcia strategicznego. W programie wizyty odbyło się spotkanie plenarne z uczestnikami projektu: uczniami, pracodawcami, doradcami edukacyjno-zawodowymi i nauczycielami praktycznej nauki zawodu.

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online