czwartek, 19 września 2019 r.

imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

PROJEKT POWIATU WEJHEROWSKIEGO NR RPPM.04.01.00-22-005/16-00

 

PROJEKT POWIATU WEJHEROWSKIEGO

NR RPPM.04.01.00-22-005/16-00

 

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy

 

PROGRAM OPERACYJNY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Po0morskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA

04. Kształcenie zawodowe

DZIAŁANIE

04.01. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Departament Programów Regionalnych UMWP

OKRES REALIZACJI

1.09.2016 – 31.12.2019

WARTOŚĆ PROJEKTU

18.981.376,80 zł

WARTOŚC DOFINANSOWANIA

16.134.170,28 zł