niedziela, 5 lutego 2023 r.

imieniny: Agaty, Filipa, Justyniana

-2°

Kontrola Instytucji Zarządzającej w trakcie i miejscu realizacji Projektu

Kontrola Instytucji Zarządzającej w trakcie i miejscu realizacji Projektu

W dniach od 9 do 11 maja 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się kontrola w trakcie i miejscu realizacji projektu. Kontrolę przeprowadził czteroosobowy Zespół Kontrolujący Instytucji Zarządzającej RPO WP. Kontroli podlegał zakres rzeczowy i finansowy projektu, między innymi poprawność stosowania procedur udzielania zamówień publicznych; poprawność zapisów i ustaleń zawartych w umowach pomiędzy wykonawcami i Beneficjentem, zastosowanie działań mających na celu promowanie udziału środków z EFRR.

Zespół kontrolujący dokonał wizji lokalnych rozbudowy szkół, dokumentując postęp oraz promocję działań w miejscach realizacji inwestycji.

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online