niedziela, 5 lutego 2023 r.

imieniny: Agaty, Filipa, Justyniana

-2°

Wizyta studyjna Komisji monitorującej

Wizyta studyjna Komisji monitorującej

Dnia  2 marca 2018 roku odbyła się wizyta studyjna monitorująca w siedzibie beneficjenta stanu realizacji projektu w ramach przedsięwzięcia strategicznego: Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej subregionalnych i regionalnego rynków pracy. Wizytę przeprowadziła Komisja powołana przez Kierownika Regionalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie” w celu przeglądu stanu realizacji i efektywności działań realizowanych przez Powiat Wejherowski w ramach Działania 4.1 pod kątem ich zgodności z przyjętym zakresem przedsięwzięcia strategicznego. W programie wizyty dokonano przeglądu realizowanych inwestycji związanych z rozbudową szkół kształcenia zawodowego.

 

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online