niedziela, 5 lutego 2023 r.

imieniny: Agaty, Filipa, Justyniana

-2°

Rozpoczęcie prac budowlanych w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie

Rozpoczęcie prac budowlanych w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie

W listopadzie 2017 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z rozbudową Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno-rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową. W pierwszym etapie prac wykonano wykopy pod ławy fundamentowe nowej klatki schodowej, przeprowadzono prace murarskie klatki schodowej oraz szereg prac rozbiórkowych w łączniku z salą gimnastyczną: wyburzono ścianki działowe, nastąpiła rozbiórka stropu oraz schodów do pracowni stomatologicznej. Wykonano cześć prac dot. przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej i przyłącza ciepłowniczego.

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online