piątek, 18 września 2020 r.

imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

10°

Informacja o projekcie

Informacje o Projekcie


Nazwa:
Zdalna Szkoła. Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zarządzający:
Ministerstwo Cyfryzacji

Operator:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Program:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 1:
Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1:
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Finansowanie:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wnioskodawca:
Starosta Wejherowski

Beneficjent:
Powiat Wejherowski

Wartość pozyskanego grantu:
100.000 PLN

 

 


Do pobrania:

PDF plakat informacyjny
PDF tabliczka pamiątkowa