czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny:Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

21°

E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego

E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych  na terenie powiatu wejherowskiego

 

Nazwa projektu: E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego

Nr umowy: Z/2.22/I/1.5/022/04/U/2/05 z dnia 18.01.2005 r.

 

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja została zrealizowana:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – rozwój regionalny;
Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,
Działanie 1.5 – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

 

Fundusz, z którego inwestycja uzyskała dofinansowanie:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Uczestnicy projektu:

Wszystkie samorządy z terenu powiatu wejherowskiego podpisały porozumienia o wspólnej realizacji projektu (powiat + 10 gmin).

Na mocy zawartych z Gminami porozumień rolą beneficjenta końcowego odpowiedzialnego za prowadzenie koordynacji prac nad projektem pełni Powiat Wejherowski.

                     

Całkowita wartość projektu:

-planowana: 3.223.653 zł

-określona po  przeprowadzonych przetargach: 2.745.003,82 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (ZPORR):

-planowana: 2.417.740 zł

-określona po  przeprowadzonych przetargach: 2.058.752,73 zł

 


Harmonogram projektu:

Procedura przetargowa: grudzień 2004 – luty 2005

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu – termin podpisania umowy z pierwszym wykonawcą: 17.01.2005

Rozbudowa i modernizacja sieci LAN JST: grudzień 2005 – marzec 2006

Zakup sprzętu komputerowego: styczeń 2005 – luty 2005

Wdrożenie Kompleksowego Systemu Wspomagania Zarządzania Urządem: sierpień 2005 – listopad 2006

Zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzanie informacją „e-obieg” lipiec 2006 – wrzesień 2007

Uruchomienie i wdrożenie transakcyjnego portalu „e-powiat” lipiec 2006 – wrzesień 2007

Wdrożenie podpisu elektronicznego lipiec 2006 –wrzesień 2007

Budowa bezpiecznego styku sieci LAN z Internetem grudzień 2006 – luty 2007

Budowa Systemu Archiwizacji Danych lipiec 2006 – październik 2007

Budowa powiatowej sieci Publicznych Punktów dostępu do Internetu część 1 i część 2 lipiec 2006 – październik 2007

Rozbudowa i modernizacja sieci LAN JST część 2 i część 3 grudzień 2006 – luty 2007

Zakup sprzętu komputerowego – część  2 czerwiec 2005 – czerwiec 2005

Zakup sprzętu komputerowego – część 2 listopad 2006 – grudzień 2006

Termin zakończenia realizacji Inwestycji. Przedstawienie protokołu ostatecznego odbioru – grudzień 2007

 

Beneficjenci:

-  mieszkańcy i podmioty gospodarcze powiatu wejherowskiego

-  interesanci urzędów administracji samorządowej

-  urzędy administracji samorządowej.

 

Opis, cel i uzasadnienie projektu:

Przy tworzeniu założeń projektu pod uwagę brano fakt, że elektroniczne usługi publiczne, świadczone przez administrację samorządową, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, sieci Internet oraz innych nowoczesnych technologii teleinformatycznych nie były dostępne i stosowane dla ok. 175 tys. mieszkańców oraz ok. 14 tys. podmiotów gospodarczych powiatu. Dostępność obywateli i podmiotów gospodarczych do administracji samorządowej była więc ograniczona a czas załatwiania spraw wydłużony.

W ramach projektu uruchomiono na platformie elektronicznej transakcyjnego systemu e-powiat, który scala systemy „e-urząd’” jednostek administracji publicznej uczestniczących we wspólnym przedsięwzięciu. Zapewni ona obywatelom oraz podmiotom gospodarczym możliwość załatwiania spraw w urzędach drogą elektroniczną poprzez Internet. W ramach projektu  utworzono sieć publicznych punktów dostępu do Internetu, którą tworzą infomaty zwane również multimedialnymi kioskami informacyjnymi oraz ogólnodostępne stanowiska komputerowe.

 

Cel projektu:

Celem projektu było usprawnienie administracji samorządowej tak, aby interesant był lepiej i szybciej obsługiwany, a usługi były koncentrowane na jego potrzebach, natomiast urzędy miały opinię urzędu przyjaznego – zorientowanego na interesanta.

  

Elementy projektu:

Rozbudowa i modernizacja Lokalnych Sieci Komputerowych Jednostek Samorządu Terytorialnego (LAN JST)

Budowa Systemu Archiwizacji Danych,

Budowa powiatowej sieci Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (Infomaty),

Wdrożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego,

Uruchomienie i wdrożenie transakcyjnego portalu „e-powiat”,

Zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania informacją „e-obieg”.

Zakup niezbędnego sprzętu informatycznego, w tym serwery i sprzęt komputerowy.

 

Inne efekty: 

Upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego.

Ułatwienie dostępu do informacji publicznej, prawnej, turystycznej i innych poprzez wykorzystanie publicznych punktów dostępu do Internetu i sieci Internet.

Poprawa efektywności administracji samorządowej szczebla gminnego i powiatowego.

Przyspieszenie działania urzędów.

Oszczędności kosztów administracyjnych urzędów. 

Poprawa kontaktu urzędów z mieszkańcami i podmiotami gospodarczymi. 

Polepszenie opinii o pracy urzędu i urzędników.

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu.

 

Opis kluczowych elementów:

 

Portal „e-Powiat”

Aplikacja dostępna dla wszystkich użytkowników sieci Internet z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej oraz infomatów, umożliwiająca:

-    pobranie formularza ze strony WWW, który mogą wydrukować i złożyć w urzędzie osobiście,

-    wypełnienie formularza na stronie WWW i wysłanie go do urzędu przez Internet.

 

E-obieg

-    zintegrowany pakiet oprogramowania do zarządzania dokumentami, korespondencją, sprawami oraz poleceniami,

-    oparty o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt oraz Instrukcją Kancelaryjną,

-     tworzy centralną, uporządkowaną ewidencję dokumentów i informacji,

-     umożliwia sprawny dostęp do dokumentów i informacji, kontroluje drogę ich obiegu oraz stan realizacji,

-     rozwiązuje problem przepływu informacji wewnątrz urzędu oraz pomiędzy urzędem a jego otoczeniem,

-     bezpośrednia współpraca z portalem „e-powiat”

   

Infomat

Multimedialny kiosk informacyjny to komputer w ergonomicznej obudowie z czułym na dotyk monitorem. Jego obsługa jest prosta i intuicyjna.
Infomat może być zainstalowany wewnątrz lub na zewnątrz budynku, jako wbudowane w ścianę lub wolnostojące stanowisko.

 

Bezpieczny podpis elektroniczny

Cyfrowy odpowiednik podpisu odręcznego, umożliwiający identyfikację podpisującego dokument elektroniczny i będący nierozerwalnie związany
z podpisywaną wiadomością.

Tylko bezpieczny podpis elektroniczny może wywołać skutki prawne równoważne podpisowi tradycyjnemu.

 

 

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności