piątek, 14 czerwca 2024 r.

imieniny:Bazylego, Elizy, Justyny

13°

Modernizacja drogi nr 1318G łączącej Gminę Łęczyce z drogą krajową Nr 6 w Powiecie Wejherowskim

Modernizacja drogi nr 1318G łączącej Gminę Łęczyce  z drogą krajową Nr 6 w Powiecie Wejherowskim

Nazwa projektu: Modernizacja drogi nr 1318G łączącej Gminę Łęczyce z drogą krajową Nr 6 w Powiecie Wejherowskim

Nr umowy:    Z/2.22/III/3.2/169/04/U/1/05 z dnia 21.06.2005 r


Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja została zrealizowana:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – rozwój regionalny;
Priorytet III: Rozwój lokalny,
Działanie 3.2: Obszary podlegające restrukturyzacji.

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Uczestnicy projektu:

  • Powiat Wejherowski – Beneficjent Końcowy, współfinansowanie, realizacja projektu
  • Gmina Łęczyce – współfinansowanie
  • Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku – realizacja projektu

Całkowita wartość projektu:
  - planowana: 1.935.827 zł                                                                                                                                                                                                               
- określona po przetargu: 1.355.612,80 zł

 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (ZPORR):
 - planowana: 1.451.871 zł
 - określona po przetargu: 909.909,52 zł
 
 
Harmonogram projektu:
Procedura przetargowa –czerwiec–sierpień 2005
Roboty budowlane etap I -1 km - wrzesień-grudzień 2005 r.
Roboty budowlane etap II – 0,6 km -   maj-lipiec 2006 r.
Termin zakończenia inwestycji – sierpień 2006 r.
 

Opis, cel i uzasadnienie projektu

Charakterystyka obszaru:

 Gmina Łęczyce liczy 18 sołectw, 26 wsi oraz 39 jednostek osadniczych. Gmina ma charakter rolniczy, jednak dzięki bliskości drogi krajowej Nr 6, powoli rozwija się sektor usług, przetwórstwa, drobnej produkcji oraz turystyki. Mimo tego wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wyniósł r. tylko 49 (2004 r.), za  to bezrobocie jest jednym z najwyższych w powiecie wejherowskim.

 

Opis sytuacji sprzed modernizacji:

 Powiatowa droga 1318G łącząca drogę krajową Nr 6 z siecią dróg gminnych jest bardzo ważnym czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy i proces restrukturyzacji gminy. Gęstość sieci dróg jest zadowalająca w przeciwieństwie do ich stanu technicznego. Bezpośrednio z drogi korzysta ponad 2.341 użytkowników. Dodatkowo droga obsługuje ponad 4 tys. użytkowników, zamieszkałych w sołectwach, do których przylega sieć dróg gminnych. Droga była w bardzo złym stanie, korzystanie z niej było utrudnione i niebezpieczne, ze względu na jej wyboistość i niewystarczająca szerokość. Okres eksploatacji drogi minął, a ostatnią modernizację wykonano ponad 25 lat temu. Jednak coraz szybciej postępująca degradacja złego stanu nawierzchni drogi powiatowej uniemożliwiała sprawne połączenie z drogą krajową, co bardzo negatywnie wpływało na rozwój gminy i całego powiatu. Możliwości rozwojowe były ograniczone, atrakcyjność inwestycyjna pozostawała na niskim poziomie. W 2001 r. odnowiono nawierzchnię na odcinku 375 m, natomiast w roku 2003 zmodernizowano kolejny odcinek o długości 391,21 m. Wyremontowanie pozostałych 1627 metrów bez dodatkowych środków finansowych spoza gminy i powiatu stało się niemożliwe. Szansą na realizację modernizacji stało się pozyskanie dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Przedmiot projektu:
 
Przedmiotem projektu jest modernizacja drogi powiatowej nr 1318G na odcinku Łęczyce – Godętowo o długości 1,63 km. Planowana inwestycja dotyczy wzmocnienia istniejącej nawierzchni, korekty geometrii drogi, budowy chodników, miejsc postojowych oraz wyrównania poboczy. Projekt dotyczy odcinka drogi od km 11+552,71 do km 13+180,00. 
 
Cele projektu:
Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie i Powiecie
Wzrost atrakcyjności regionu oraz podniesienie jego konkurencyjności
Poprawa jakości życie mieszkańców
Ułatwienie tworzenia nowych miejsc pracy
Wzrost mobilności mieszkańców
Możliwość obsługi transportu zbiorowego PKS
Poprawa warunków działalności przedsiębiorstw
Stworzenie podstaw do większego udostępnienia atrakcyjnego turystycznie obszaru
Zmniejszenie uszkodzeń samochodów
 
Rezultaty projektu:
Skrócenie czasu przejazdu
Nośność drogi – 100 kN/oś
Zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych gminy
 
Planowane wieloletnie oddziaływania:
Wzrost ilości pojazdów korzystających z drogi o 48 rocznie
Liczba utworzonych miejsc pracy – 40
Wzrost wartości nieruchomości w gminie o 20%
Wzrost dochodów gminy z podatków bezpośrednich i majątku
Wzrost dochodów ludności

 

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności