czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny:Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

21°

Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim

Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim
 
 
Nazwa projektu:  
Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim
Nr umowy Z/2.22/I/1.5/325/05/U/9/05 z dnia 30.09.2005 r.
Aneks nr 1 z dnia 28.12.2005 r.
 
Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – rozwój regionalny;
Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,
Działanie 1.5 – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
 
Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Uczestnicy projektu:
- wszystkie samorządy z terenu powiatu (powiat + 10 gmin),
- Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- Ochotnicze Straże Pożarne z miejscowości: Wejherowo, Reda, Bolszewo, Gościcino, Linia, Strzepcz, Luzino, Gniewino, Nadole, Choczewo, Szemud, Kielno, Łęczyce, Bożepole Wielkie.
Na mocy zawartych z Gminami porozumień rolę beneficjenta końcowego odpowiedzialnego za prowadzenie koordynacji prac nad projektem pełnił Powiat Wejherowski.
 
Całkowita wartość projektu:
-planowana: 2.600.000 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (ZPORR):
-planowana 1.950.000 zł
 
Harmonogram projektu:
- termin zakończenia - grudzień 2007
 
Opis, cel i uzasadnienie projektu:
 
Przedmiotem projektu jest budowa ponadlokalnego zintegrowanego systemu teleinformatycznego (ZST) do wspomagania obsługi działań ratowniczych z wykorzystaniem baz danych kartograficznych (GIS), e-obiegu dokumentów oraz wprowadzaniem jednolitego numeru ratunkowego 112 na terenie powiatu wejherowskiego.
System będzie użytkowany w 10 lokalizacjach: Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wejherowie (powiat + miasto i gmina Wejherowo), w Gminnych Centrach Reagowania we wszystkich pozostałych gminach powiatu wejherowskiego (8 gmin) oraz w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.
 
W powiecie wejherowskim występuje znaczna ilość zagrożeń wynikająca między innymi z układu komunikacyjnego – tranzyt dróg krajowych oraz linii kolejowych, dużego natężenia ruchu turystycznego (krajowego i zagranicznego). Duże obszary leśne stwarzają znaczne zagrożenie pożarowe. Przewiduje się w przyszłości wzrost tego typu zagrożeń, a także pojawienie się innych, będących następstwem szybkiej urbanizacji terenów okołotrójmiejskich i rozwojem działalności gospodarczej, w szczególności w strefie ekonomicznej Żarnowiec. W tej sytuacji należy uznać, iż obecny czas reagowania służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych jest zbyt długi. Występują trudności w określeniu przestrzennego otoczenia miejsca zdarzenia, w oszacowaniu stopnia zagrożenia spowodowanego zdarzeniem, w odpowiednim doborze sił i środków kierowanych do akcji ratowniczej.
 
Cel projektu:
 
Celem realizacji projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa ludności poprzez:
- skrócenie czasu reakcji służb ratowniczych na zdarzenia,
- ograniczenie rozmiaru szkód, w tym ekologicznych,
- skrócenie czasu przywrócenia stanu sprzed zaistnienia zdarzenia.
 
Etapy wdrożenia projektu:
W ramach realizacji programu wykonane zostaną następujące zadania:
1.      Opracowanie koncepcji i projektu systemu obiegu informacji;
2.      Przygotowanie lokali dla CPR i GCR wraz z serwerowniami (adaptacja);
3.      Zakup wyposażenia technicznego CPR i GCR – instalacja, uruchomienie urządzeń;
4.      Zakup oprogramowania – instalacja, wdrożenie oprogramowania.
 
Elementy systemu ZST:
- sieć przesyłania i dystrybucji elektronicznych informacji,
- część operacyjna systemu informatycznego, posadowiona w CPR oraz GCR, która służyć będzie do rejestrowania i przetwarzania informacji bezpośrednio związanych z akcjami ratowniczymi (m.in. jednolita ewidencja zdarzeń),
- część operacyjna służąca bezpośrednio do prowadzenia akcji ratowniczych, na którą składać się będą środki komunikacji mobilnej (bezprzewodowej) oraz zintegrowane z nimi środki dostępu do informacji zgromadzonych w części informatycznej,
- część zasilająca system informacjami – system generujący dane z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego.
 
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności