czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny:Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

22°

Remont - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1405G Szemud - Karczemki, odcinek Kamień - Kielno

Remont - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1405G Szemud - Karczemki, odcinek Kamień - Kielno

Nazwa projektu: Remont - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1405G Szemud - Karczemki, odcinek Kamień - Kielno

Nr umowy: Z/2.22/III/3.1/476/05/U/1/09 z dnia 20.04.2009 r.

 

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja została zrealizowana:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – rozwój regionalny;

Priorytet III: Rozwój lokalny,

Działanie 3.1: Obszary wiejskie.

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Uczestnicy projektu:

 • Powiat Wejherowski – Beneficjent Końcowy, współfinansowanie, zarządzanie projektem;
 • Gmina Szemud – współfinansowanie;
 • Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego – współrealizacja projektu, przygotowanie dokumentacji technicznej i przetargowej, nadzór nad robotami budowlanymi.

 

Całkowita wartość projektu:

planowana: 1 914 021,88 zł

po przetargu: 1 719 231,07 zł

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:

planowana: 1 435 516,39 zł

po przetargu: 1 289 423,29 zł

 

Harmonogram projektu:

2005 - 2009

 

Opis, cel i uzasadnienie projektu

Opis sytuacji sprzed remontu:

Powiatowa droga 1405G Szemud-Karczemki jest bardzo ważnym czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy oraz proces restrukturyzacji Gminy Szemud. Łączy ona dwie drogi wojewódzkie nr 224 i 218. Gęstość sieci dróg jest zadawalająca w przeciwieństwie do ich stanu technicznego. Bezpośrednio z drogi korzysta ponad 3,5 tys. użytkowników dziennie. Prognozowany wzrost natężenia w okresie 20 lat wynosi 65%. Droga stanowi bardzo waŜny szlak komunikacyjny, zarówno w układzie gminnym jak i powiatowym, stanowiąc połączenie gminy z aglomeracją trójmiejską. Jednocześnie stanowi dogodny dojazd dla mieszkańców trójmiasta udających się na wypoczynek do atrakcyjnych turystycznie miejscowości w Gminie Szemud. Droga była w bardzo złym stanie, a jazda transportem kołowym utrudniona i niebezpieczna. Kręta, wyboista droga, z obu stron obsadzona drzewami, utrudnia poruszanie się pojazdami i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności niechronionych użytkowników ruchu: pieszych i rowerzystów.

Przedmiot projektu:

Projekt obejmował odnowę drogi powiatowej nr 1405G Szemud Karczemki na odcinku Kamień – Kielno o długości 4,96 km od km 3+581,00 do km 8+541,0. Odnowa drogi polegała na położeniu dywanika asfaltowego. Droga przebiega przez tereny leśne i rolne. Nawierzchnia drogi została wykonana z betonu asfaltowego.

 

Cele projektu:

Głównym celem modernizacji drogi było przyczynienie się do rozwoju gospodarczego i społecznego gminy i powiatu, przeciwdziałanie marginalizacji ekonomicznej gminy, przyspieszenie procesu restrukturyzacji.

Celami szczegółowymi realizacji projektu:

 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru wiejskiego,
 • wzrost mobilności zawodowej mieszkańców,
 • zwiększenie zatrudnienia w sektorze usług i produkcji,
 • zmniejszenie bezrobocia strukturalnego,
 • ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez ulepszoną komunikację,
 • wykorzystanie atrakcyjności turystycznej,
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi – kierowców, pieszych oraz rowerzystów,
 • zwiększenie migracji do gminy.

 

Rezultaty:

Planowanymi rezultatami było m.in.:

 • nośność zmodernizowanych dróg 100 kN/oś,
 • zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych gminy.

 

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności