czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny:Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

22°

Centrum Aktywizacji Sportu i Promocji Zdrowia w powiecie Wejherowskim– I Etap-Budowa Hali Sportowej

Centrum Aktywizacji Sportu i Promocji Zdrowia w powiecie Wejherowskim– I Etap-Budowa Hali Sportowej

Nazwa projektu: 

Centrum Aktywizacji Sportu i Promocji Zdrowia w powiecie Wejherowskim– I Etap-Budowa Hali Sportowej

Nr umowy: Z/2.22/III/3.5.1/024/04/U/1/08 z dnia 02.12.2008 r.

 

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja została zrealizowana:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – rozwój regionalny;
Priorytet III: Rozwój lokalny,
Działanie 3.5: Lokalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie 3.5.1: Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

 

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Uczestnicy projektu:

 • Powiat Wejherowski – Beneficjent Końcowy, współfinansowanie,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie – realizacja projektu

    

Całkowita wartość projektu: 5 147 282,48 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 4 127 869,28 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (ZPORR): 2 581 428,26 zł

Wartość kosztów niekwalifikowalnych: 1 020 303,20 zł

Wartość dofinansowania z MENiS: 1 400 000,00 zł

Wartość wkładu Powiatu Wejherowskiego: 1 165 854,22 zł

 

 

 Opis, cel i uzasadnienie projektu:

 

Opis sytuacji:

 

Powiat Wejherowski obejmujący 7 gmin wiejskich i 3 miasta, o łącznej powierzchni
1.277 km2  i liczący ponad 170.000 mieszkańców, prowadzi 18 jednostek oświatowych, w których funkcjonuje łącznie 49 szkół w tym 7 specjalnych. Naukę pobiera w nich  corocznie ok. 7.000 uczniów. Istotnym uwarunkowaniem społecznym realizowanych przez powiat zadań oświatowych pozostaje fakt usytuowania 93 % szkół w miastach oraz ponad 33 % populacji uczniów pochodzących z obszarów wiejskich co determinuje powiat do stałej troski o zapewnienie równej dostępności do edukacji dzieci i młodzieży
z obszarów wiejskich.
 

 

 

Przedmiot projektu:

 

Centrum Aktywizacji Sportu i Promocji Zdrowia zaplanowane zostało jako kompleks hali sportowej i basenu, którego budowę planuje się zrealizować dwuetapowo:

w etapie I - budowy hali sportowej z niezbędnnym zapleczem oraz

w etapie II - budowy basenu z pozostałą częścią zaplecza.

Pozostająca przedmiotem projektu budowa dotyczy bezpośrednio: hali sportowej
o wymiarach 19,45 m x 37,O m. z galerią (balkon widokowy) oraz dwukondygnacyjnego zaplecza szatniowo-socjalnego i technologicznego na parterze, w którym znajdą się: 
2 sale korekcyjne - 45,6 m2 i 40,8 m2, 1 siłownia - 22,7 m2, 2 szatnie męskie - 23,2 m2 z WC - 4,9 m2 i 23,2 m2 WC z prysznicem - 14,0 m2, 2 szatnie żeńskie - 22,9 m2 z WC - 4,9 m2 i 22,9 m2 z WC z prysznicem - 14,0 m2, 2 pokoje socjalne - 20,8 m2 z łazienką
i WC - 7,2 m2 i 12,8 m2 z łazienką i WC - 6,3 m2,i 1 magazyn - 20,0 m2. W kubaturze tej będzie możliwa płynna realizacja zajęć dla jednocześnie 100 uczniów.

     W zakresie robót budowlanych przewidziano kolejno:

 1. roboty instalacyjne zewnętrzne (kanalizacja, woda, c.o.),
 2. roboty ziemne i fundamentowe,
 3. stan surowy otwarty hali z zapleczem (ściany zewnętrzne, podłoże, stropy, schody),
 4. roboty wykończeniowe hali z zapleczem (ścianki działowe, posadzki, tynki i malowanie, stolarka okienna i drzwiowa),
 5. roboty instalacji wewnętrznych (instalacje elektryczne, wentylacja, c.o. woda, kanalizacja), nagłośnienie i profesjonalne wyposażenie hali.

         W ramach projektu zakupiono również wyposażenie:

 • do koszykówki;
 • do siatkówki;
 • do piłki ręcznej;
 • do unihokeja;
 • do tenisa ziemnego;
 • stojak do skoku wzwyż;
 • tablicę wyników;
 • drążki gimnastyczne;
 • przyrządy do gimnastyki i lekko atletyki:
 • materace gimnastyczne i liny;
 • drabinki gimnastyczne i ławeczki;
 • wyposażenie do magazynu sprzętu sportowego;
 • wyposażenie siłowni w tym urządzenie ATLAS, ławki, suwnica wielofunkcyjna, talerze żeliwne, hantle, rower treningowy, wioślarz;
 • wyposażenie do sali fitness.

Cele projektu:

 

Poprzez realizację projektu budowy hali sportowej jako I etapu budowy kompleksu Centrum  - hali sportowej i basenu, możliwa będzie w szerokiej perspektywie komplementarna realizacja celów bezpośrednich:

 1. Aktywizacji sportu w Powiecie Wejherowskim.
 2. Promocji zdrowia w Powiecie Wejherowskim.

 

Realizacja celów bezpośrednich pozwoli na konsekwentną i programową realizację szeregu celów szczegółowych, wśród których zasadniczymi będą:

 1. Poszerzenie dostępnego w Powiecie Wejherowskim zasobu obiektów sportowych
  o pełnowymiarową halę sportową.
 2. Znaczące poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
  w Wejherowie oraz oferty edukacyjnej powiatu o szeroką gamę programowych
  i pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym uczniowskiego klubu sportowego oraz powiatowego klubu sportowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

 

Realizacja celów bezpośrednich i celów szczegółowym powodować będzie realizację celów wynikowych, wśród których szczególne znaczeniem wyróżniają się:

 1. Upewnienie wyboru i uatrakcyjnienie decyzji o kontynuowaniu kształcenia na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej z perspektywą uzyskania świadectwa maturalnego i docelowo uzyskania wykształcenia wyższego.
 2. Poprawa dostępu społeczności lokalnej do infrastruktury sportowej i metodyczna promocja w środowisku lokalnym zdrowego i aktywnego stylu życia oraz czynnego wypoczynku.
 3. Zapewnienie dostępności do wysokostandaryzowanej infrastruktury sportowej dzieci
  i młodzieży ze specyficznymi potrzebami ze szkół prowadzonych przez powiat.
 4. Zwiększenie dostępności do wysokostandaryzowanej infrastruktury sportowej społeczności lokalnej ze specyficznymi potrzebami.
 5. Integracja środowiskowo-społeczna poprzez kontrolowane udostępnienie obiektu patologicznej części środowiska szkoły-dzielnicy.

 

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności