piątek, 12 kwietnia 2024 r.

imieniny:Juliusza, Lubosława, Wiktoryny

14°

Rozwój Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w Powiecie Wejherowskim

Rozwój Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w Powiecie Wejherowskim

Projekt  „Rozwój Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w Powiecie Wejherowskim” był realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Celem głównym projektu jest rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich
w Powiecie Wejherowskim poprzez realizację celów szczegółowych:

 1. Zwiększenie dostępności do informacji w zakresie programowania i działań rozwojowych oraz możliwościach pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Wzmocnienie koordynacji działań i współpracy (wymiany informacji) na rzecz aktywności zawodowej na terenie powiatu wejherowskiego.
 3. Zaprogramowanie wspólnych działań w obszarze zatrudnienia i spójności społecznej oraz wsparcie lokalnych podmiotów w zakresie programowania i realizacji działań rozwojowych.

Projekt był  skierowany do instytucji pomocy i integracji społecznej, ich pracowników oraz partnerów społecznych i gospodarczych. W otaczającej nas rzeczywistości rozwiązywanie każdego problemu jedynie przez jedną wyspecjalizowaną jednostkę należy do przeszłości. Obecnie jedynym sposobem na trwałe i sprawne działanie społeczne jest podejście do problemów całościowo i wieloaspektowo. Potrzebna do tego jest współpraca między osobami i organizacjami o różnorodnych zakresach działania. Z uwagi na powyższe beneficjentami niniejszego projektu były instytucje działające we wszystkich 3 sektorach gospodarki: publicznym, prywatnym i pozarządowym, które na zasadach platformy współpracy w sposób trwały będą wdrażały  i realizowały działania na rzecz rozwoju lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego i budowały tożsamość lokalną wśród członków społeczności Powiatu Wejherowskiego.

Partnerzy w chwili składania wniosku:

 1. Powiat Wejherowski – lider Projektu.
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie.
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.
 4. Gmina Miasta Rumi.
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie.
 6. Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
 7. OK Ośrodek Kursów w Wejherowie.
 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.
 9. Parafia p.w. Św. Trójcy w Wejherowie.

 

Partnerzy, którzy dołączyli do Partnerstwa:

 1. Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej: w Redzie i Rumi.
 2. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej: w Gniewinie, Luzinie, Lini.
 3. Gminy: Luzino, Gniewino oraz Miasta Redy.
 4. Fundacja „Szczęśliwa Rodzina” im. Św. Faustyny Kowalskiej w Bojanie.

 

W ramach projektu zaplanowano i wykonano poniższe działania:

 1. Utworzono i prowadzono biura partnerstwa - Biuro utworzono w Starostwie Powiatowym w Wejherowie w Wydziale Rozwoju i Programów  Europejskich. Koszty obsługi biura – lokalu, wyposażenia stanowiska pracy, zatrudnienia pracowników  pokrywało Starostwo. Biuro odpowiedzialne było za wsparcie organizacyjne, merytoryczne, szkoleniowe, promocyjne i informacyjne oferowane grupie partnerskiej. Ponadto było miejscem spotkań roboczych przedstawicieli partnerów oraz miejscem do zajęć z zewnętrznymi animatorami.
 2. Przygotowanie do pracy partnerstwa polegające m.in. na analizie zadań i wydatków poszczególnych podmiotów w zakresie zatrudnienia i pomocy społecznej, która miała na celu identyfikację nakładających się obszarów wydatkowania środków finansowych i potencjalnych luk w obszarach wsparcia oraz stworzenie planu zintegrowanego działania podmiotów zaangażowanych w partnerstwo na podstawie przeprowadzonej analizy oraz wydanie biuletynu. Ponadto powstała platforma wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi partnerami w postaci strony internetowej partnerstwa.
 3. Organizacja spotkań partnerskich - Organizacja 2 wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych przedstawicieli Partnerów oraz potencjalnych partnerów mające na celu wypracowanie wspólnych planów rozwojowych, związanych z codzienną działalnością poszczególnych podmiotów, na podstawie przygotowanych opracowań dotyczących zadań i wydatków partnerów w sferze zatrudnienia i spójności społecznej, a także zaplanowanie wspólnych projektów. Ponadto odbywały się cykliczne (comiesięczne) spotkania robocze w Starostwie (w tym 4 tematycznych ze wsparciem eksperta w określonej dziedzinie), których celem było m.in. omówienie postępu prac nad realizacją projektu, dalszych działań w projekcie, przygotowanie aktualizacji Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej.
 4. Przeprowadzenie akcji promocyjnej nt. zintegrowanych działań oraz partnerstwa - Promocja partnerstwa przebiegała dwutorowo. Po pierwsze celem promocji było przekazanie beneficjentom ostatecznym informacji na temat ofert poszczególnych partnerów z wykorzystaniem biuletynu. Drugim kierunkiem promocji było dotarcie do potencjalnych partnerów i zaproszenie ich do współpracy w ramach partnerstwa. W promocji partnerstwa wykorzystano spoty emitowane w telewizji lokalnej, ogłoszenia w lokalnej prasie, plakaty oraz tablice informacyjne.
 5. Zoorganizowanie konferencji podsumowującej, na której zaprezentowano wyniki współpracy.
 6. Ewaluacja projektu. Za zorganizowanie ewaluacji projektu odpowiadał Partner projektu: Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Głównym przedmiotem badania ewaluacyjnego było funkcjonowanie Partnerstwa. Celem ewaluacji była ocena projektu w kontekście osiągnięcia zakładanego poziomu jakości rezultatów projektu
  i skuteczności prowadzonych działań promocyjnych.
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności