wtorek, 26 września 2023 r.

imieniny:Cypriana, Justyny, Łucji

17°

"Pomorskie Pomaga" - DPS Strzebielinek

"Pomorskie Pomaga" - DPS Strzebielinek

logo POWER.jpg
Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, poprzez wypłatę dodatków do wynagrodzeń. Grant będzie przeznaczony jako dodatek w formie nagrody do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, którzy w czasie pandemii świadczą bezpośrednia pracę przy mieszkańcach.

Grantem zostaną objęci pracownicy, którzy bezpośrednio wykonują prace z mieszkańcami DPS-u w warunkach zagrożenia epidemicznego. Dodatek przysługiwać będzie wszystkim pracownikom DPS, którzy w zakresie czynności mają wpisaną bezpośrednią pracę z pensjonariuszami, albo takie zakresy czynności na czas pandemii COVID-19 zostały im przygotowane.


Całkowita wartość grantu: 859 850,00 zł

w tym:

ze środków UE: 724 681,58 zł

ze środków budżetu państwa: 135 168,42 zł

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online