czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny:Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

22°

Roboty budowlane związane z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie

Roboty budowlane związane z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy  w Wejherowie

Projekt pn. „Roboty budowlane związane z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie.”

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu: 09070/17/FPK/DEK z dnia 30.06.2017 r.

Całkowity  koszt realizacji projektu - 1 262 971,38 zł

Dofinansowanie Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego : 520 000,00 zł (41,17% wartości wydatków kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu: w latach 2017-2019

Cel projektu: zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej (w tym wystawienniczej) w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego Kaszub i Pomorza.

Książnica Prof. Labudy to m.in. unikatowy księgozbiór i archiwum znakomitego historyka stanowiący dziedzictwo narodowe, a realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności ekspozycji dzięki wykorzystaniu techniki cyfrowej i udostępnianiu księgozbioru.

Celem utworzenia Książnicy jest trwała ochrona księgozbioru i archiwum (w tym rękopisów, zdjęć, medali, nagród) Prof. Labudy jako kulturowego dziedzictwa Kaszub i Pomorza dobra narodowego (ponad 26 tys. woluminów).

Dzięki utworzeniu Książnicy nastąpi kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów całego muzeum, które jako muzeum rejestrowane stanowi szczególną wartość dla kultury polskiej.

Będą realizowane następujące funkcje: ochronna (m.in. porządkowanie i systematyzowanie), edukacyjna i wychowawcza oraz estetyczna, naukowo poznawcza.

Dzięki realizacji projektu nastąpi poszerzenie m.in. poprzez działalność wystawienniczą grona osób odwiedzających Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej zainteresowanych postacią Prof. Gerarda Labudy, jego dorobkiem oraz historią regionu, kulturą Kaszub i Pomorza.

Zwiększenie potencjału naukowego Polski oraz krajów obszaru Południowego Bałtyku poprzez wykorzystanie zbiorów Książnicy w celu organizacji przedsięwzięć naukowych: sympozjów, konferencji, działalności wydawniczej w tym zakresie.

Cele te zostaną osiągnięte dzięki utworzeniu Książnicy prof. Labudy i stworzeniu optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej. Szacowany wzrost liczby odwiedzających Muzeum w tym Książnicy to 20000 osób rocznie.

Realizacja wyżej wymienionych celów wymaga zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technicznej tj. dedykowanego budynku spełniającego wymagane standardy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności