czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny:Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

21°

Ruszają dotacje - IV tura!

Ruszają dotacje - IV tura!

 

 

 

 

Rusza tura uzupełniająca w projekcie "Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach"

Projekt adresowany jest do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą:

 • powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących powiaty: wejherowski, pucki lub kartuski
 • należących do co najmniej jednej z grup:
  • powyżej 50 roku życia,
  • kobiet,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotnych,
  • o maksymalnie średnim wykształceniu.
  • nieprowadzących działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy

Przewidziane wsparcie:

 • dotacja inwestycyjna w wysokości do 19 350 zł dla 55 osób,
 • wsparcie pomostowe przez 3 miesiące po 2 250 zł dla 55 osób,
 • bezpłatne, obowiązkowe szkolenie "ABC przedsiębiorczości" (60 godz.) oraz doradztwo dla 75 uczestników projektu,
 • dodatkowo możliwość sfinansowania szkoleń podnoszących kwalifikacje o wartości do 3500 zł.

FORMULARZE REKRUTACYJNE BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 18.06.2019 R. DO 19.06.2019 R. W GODZINACH OD 9.00 DO 15.00

 

Rekrutacja zostanie zakończona po złożeniu 80-ciu formularzy.

Zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się

 • 5 czerwca (środa) 2019 r. o godz. 13:00
 • 12 czerwca (środa) 2019 r. o godz. 13:00 
  w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, sala nr 9 (parter)

      Prezentacja ze spotkania 

 

Punkt rekrutacji:

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

Wydział Rozwoju i Programów Europejskich

I piętro, pokój 139,

tel. 58 572 95 83

 

Dokumenty do pobrania:

REKRUTACJA

PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

 • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 • Załączniki do regulaminu przyznawania środków finansowych:

  1.    Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej,

  2.    Wzór biznesplanu,

  3.    Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji,

  4.    Regulamin Komisji Oceny Wniosków,

  5.    Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej,

  6.    Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis,

  7.    Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis,

  8.    Wzór oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych

  9.    Wzór oświadczenia o zgodzie na zaciąganie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie dotacji inwestycyjnej,

  10.  Wzór oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim,

  11.  Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,

  12.  Wzór umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,

  13. Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 

 

 

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności