czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny:Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

22°

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1420 G GODĘTOWO – NAWCZ – TŁUCZEWO NA ODCINKU NAWCZ – OSIEK

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1420 G  GODĘTOWO – NAWCZ – TŁUCZEWO NA ODCINKU NAWCZ – OSIEK

                flag_yellow_low.jpg                                                   indeks.jpg                                                  PROW-2014-2020-logo-kolor.jpg                           

 

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1420 G  GODĘTOWO – NAWCZ – TŁUCZEWO NA ODCINKU NAWCZ – OSIEK”

Umowy o dofinansowanie Projektu Nr 00026-65151-UM1100174/16 z dnia 01.10.2016 r.

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel operacji:

Celem planowanej operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę drogi nr 1420G na odcinku drogi km 9+238 - 12+572 (długość 3334 m) wraz chodnikiem jednostronnym w miejscowości Nawcz na odcinku chodnika strona lewa km 9+253 - 9+558  (długość 305 m) długość chodnika strona prawa km 9+554 - 9+764 (długość 210 m).  Dzięki planowanej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.  

Operacja przyczyni się do poprawy dostępności transportowej do miasta powiatowego z obszaru znajdującego się poza izochroną 30 minut, na podstawie mapy Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Beneficjent (Lider): Powiat Wejherowski

Partnerzy : Gmina Łęczyce oraz Gmina Linia

Źródła finansowania:

Wartość projektu ogółem: 4 099 927,84 zł

Dofinansowanie ze środków EFRROW: 2 608 784 zł (63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji)

Wkład własny:  1 491 143,84 zł

Planowany termin zakończenia operacji: lipiec 2018

Podpisano porozumienie dla realizacji operacji między Powiatem Wejherowskim a Gminą Łęczyce i Gminą Linia.

Planowana inwestycja będzie realizowana metodą „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt będzie realizowany na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 687 ze  zm.)

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności