czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny:Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

21°

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Terapeutyczne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

 Wartość projektu:               586 500,00 zł

Wartość dofinansowania:     498 525,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 30.06.2023 r.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie: 03.01. Edukacja przedszkolna

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie gminy miejskiej Wejherowo. Projektem jest objętych 32 dzieci w wieku przedszkolnym, 26 nauczycieli oraz 32 rodziców/ opiekunów prawnych.

W ramach projektu zaplanowano dostosowanie 2 miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami poprzez rozszerzenie oferty terapeutycznej Przedszkola Specjalnego przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Wychowankowie przedszkola zostali objęci wsparciem w postaci dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne w ramach edukacji przedszkolnej oraz ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych.

Wyposażono pomieszczenia przedszkolne w komorę hiperbaryczną, dywan sensoryczny, sprzęt do terapii metodą Tomatisa oraz łóżko wodne z akcesoriami. Dzięki zakupionym sprzętom przedszkole ma możliwość prowadzenia zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.

W związku z prowadzeniem nowych metod i terapii w projekcie zaplanowano także doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Działania wspierające nauczycieli są komplementarne z działaniami skierowanymi do dzieci.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

 

 

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności