czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny:Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

22°

Uroczyste otwarcie Książnicy prof. Gerarda Labudy.

Uroczyste otwarcie Książnicy prof. Gerarda Labudy.

Przy ulicy Zamkowej w Wejherowie uroczyście otwarto Książnicę prof. Gerarda Labudy. Obiekt powstał dla upamiętnienia postaci wybitnego Kaszuby, historyka i mediewisty, który zostawił po sobie bogatą spuściznę. Łączny koszt inwestycji, która powstała przy wsparciu środków zewnętrznych, wyniósł blisko 6 mln zł.

 – W 2011 r. na mocy zapisu testamentowego do wejherowskiego muzeum trafiła bogata spuścizna profesora Gerarda Labudy. Licząca ponad 26 tys. woluminów biblioteka oraz bogate archiwum, a także liczne pamiątki, m.in. medale i odznaczenia przekazane przez profesora, stały się podstawą działań do utworzenia Książnicy prof. Gerarda Labudy – wyjaśnia Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Od momentu pozyskania zbiorów prof. Labudy roz­ważane były kolejne możliwości lokalizacji budynku.

W 2015 r. Powiat Wejherowski podjął starania o adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na bibliotekę, która pozwoliłaby na umieszczenie zasobów profesora w jednym miejscu oraz dała możliwość poznania dorobku naukowca i historii Kaszub szerszemu gronu odbiorców. Wynikiem tych starań było otrzymanie od Miasta Wejherowa budynków usytuowanych przy ulicy Zamkowej w Wejherowie – mówi Wicestarosta Jacek Thiel.

Na bazie tych dwóch budynków pochodzących z II połowy XIX w., które były pozostałościami oficynowej zabudowy towarzyszącej Pałacowi Przebendowskich i Keyserlingków, a także współtworzyły zabytkowe założenia pałacowo-parkowe w Wejherowie, powstał projekt autorstwa arch. Wojciecha Pomierskiego, polegający na dobudowaniu nowego budynku stanowiącego jedną całość wraz z adaptowanymi budynkami przy ul. Zamkowej w Wejherowie.

W lipcu 2016 r. projekt pn. „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Ogrodowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki  Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu”, dofinansowany został z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 w kwocie blisko 1,4 mln zł.

 Na początku 2017 r. samorząd otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 520 tys. zł, na roboty związane z utworzeniem Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie.

Prace budowlane rozpoczęły się w połowie 2017 r. i zakończyły w 2019 r. Następnie prowadzone były roboty wykończeniowe, aranżacja wnętrz i przygotowanie wystaw.

Dnia 1 października uroczyście otwarto Książnicę prof. Gerarda Labudy.

Książnica prof. Gerarda Labudy to nowa przestrzeń naukowo-edukacyjna w Wejherowie. Upamiętnia postać honorowego obywatela Powiatu Wejherowskiego prof. Gerarda Labudy, wiedzę o nim oraz o dziedzictwie Kaszubów – mówiła podczas uroczystości Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Podczas wydarzenia starosta podziękowała ministrowi kultury, marszałkowi województwa oraz prezydentowi Wejherowa za wsparcie i pomoc finansową przy realizacji projektu.

Książnica przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Pomorza. Będzie centrum upowszechniania wiedzy i informacji na temat kultury, tradycji i historii Kaszub i Pomorza. Placówka, pełniąc funkcję kulturotwórczą organizować będzie wydarzenia kulturalne i spotkania propagujące lokalną kulturę, w tym wystawy, konkursy, warsztaty oraz szkolenia.

Prof. Gerard Labuda mieszkając w Poznaniu zawsze podkreślał „Ja nie jestem Kaszubą z Poznania, ja jestem Kaszubą w Poznaniu”. Niech zbiory przekazane przez profesora Gerarda Labudę będą wrotami do poznania Kaszub – powiedział podczas otwarcia Książnicy Wicestarosta Jacek Thiel.

Warto dodać, że Książnica powstała dzięki zaangażowaniu Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius oraz zespołu: Wicestarosty Jacka Thiela, Dyrektora MPiMKP Tomasza Fopke, starszego kustosza Działu Rękopisów i Starodruków w MPiMKP Janiny Kurowskiej i Naczelnika Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich w Starostwie Powiatowym Arkadiusza Szczygła.

Całkowite koszty inwestycyjne projektu zamknęły się kwotą 5.703.000 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia kształtują się następująco:

  • Wkład Powiatu Wejherowskiego 3.490.000 zł
  • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1.352.000 zł,
  • Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 520.000 zł;
  • Wkład własny Gminy Miasta Wejherowo, która była partnerem projektu - 341.000 zł.

 

 

 

 

 

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności